רשימת שירי פסח
  דיינו /
 4 קושיות /
 4 קושיות /
 אַ גרויסער יום-טובֿ /
 אין אונדזער לאַנד / אברהם רייזען
 אין דעם לאַנד פֿון פּיראַמידן / דוד עדלשטאַדט
 אליהו /
 אליהו הנביא / יודל מאַרק
 אליהו הנביא / מאַני לייב
 אליהו הנבֿיא / שלום עליכם
 בייַ נאַכט /
 בני ישׂראל הבאָים מצרימה /
 די מעשה פֿון פּסח - א /
 די פֿיר קשיות /
 דער ליבער יום-טובֿ פּסח /
 וועגן פֿיר ברידער דערציילט די הגדה /
 חג פסח - תקציר בתמונות /
 חד גדיא / שמואל צעסלער
 חרוסת / לעווין קיפֿניס
 יום טובֿ / ה. לייוויק (1888-1962)
 כ'האָב פֿאַר אייַך אַ מעשׂהלע / י. לוקאָווסקי / מיכל געלבאַרט
 ליל שמורים / יהואש
 מייַן פֿאָטערס לעצטער סדר / צבי אַלטוסקי
 משה / אבֿרהם רייזען (1876 -1953)
 ערב-פּסח בעת דעם געטאָ-אויפֿשטאַנד / מנשה אונגער
 פֿיר קשיות / לעווין קיפּניס
 פסח / אברהם רייזען
 פּסח /
 צינד אָן די ליכט / ש. פֿרוג
 שפוך חמתך / אברהם רייזען


פסח איז אַ יידישער יום טוב וואָס שטאַמט פֿון דער תורה,  "וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַה', אֲשֶׁר פָּסַח עַל בָּתֵּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם, בְּנָגְפּוֹ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת בָּתֵּינוּ הִצִּיל"  [שמות י"ב, כז]. 

 דער יום טוב ווערט געפֿייערט י"ד ניסן במשך זיבן אָדער אַכט טעג צו דערמאָנען און זיך אויפֿרישען די נסים און נפלאות וואָס דאָס יידישע פֿאָלק האָט איבערגעלעבט בייַ יציאת מצרים.

מען רופֿט דעם יום-טוב "פסח" אין אַנדנעק פֿון דער קרבן פסח וואָס מען האָט מקריב געווען י"ד ניסן ווען כלל ישראל האָט עולה רגל געווען אין די מאַסן אויף מאָרגן קיין ירושלים צו ברענגען דעם קרבן פסח ווען דער בית המקדש איז נאָך געשטאַנען.

פסח שטאַמט פֿון דער לשון "איבערגעהיפּט" דאַנקענדיק דעם באַשעפֿער אַז ער האָט נאָר געהרגעט די בּכֿורים פֿון די מצרים און ניט די יידישע בּכֿורים.

דער נאָמען פֿון דעם יו"ט, פסח טוט סימבאָליזירן די וויכטיגקייט און גרויסקייט פֿון דער צייַט, וואָס ווערט פֿאַרנוצט צו דערציילן און מחנך זייַן קינדער "והגדת לְבִּנךָ" [שמות, יג, 8]. 

מען טאָר ניט עסן קיין חמץ. "לא תאכל עליו חמץ" (דברים טז, ג)

דאָס יידישע פֿאָלק דערפֿרישט די יסודות פֿון זייער אמונה און רעליגיע וואס איז באזירט אויף זכר ליציאת מצרים. דער באַשעפֿער האָט זיי אַרויסגענומען פֿון פֿאַרשקלאַפֿטקייט פֿון צווישן אַנדערע גוים, און געשטעלט אין גאַנג צו ווערן געפֿירט צו זייער אייגן לאַנד.

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180373

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0