רשימת שירי יום העצמאות
  מיר לעבן אייביק /
 "מדינה" / לעווין קיפניס [1888-1962]
 אין זכות פֿון די קדושים / ה. לייוויק [1888-1962]
 די וואָס זייַנען אין לאַנד זאָגן; / ראָזאַ נעוואַראָווסקאַ
 דער ישראל-ייד / מאַשאַ פאיוק
 וויגליד / י. י. סיגאַל
 זאָל שוין קומען די גאולה /
 זייַט געגריסט / י. גויכבערג
 עם ישראל חי /
 עם ישראל חי / י. קערלער
 צו אַ שטיין האָב איך צוגעלייגט מייַן פּנים / ה. לייוויק [ 1888-1962]
 צוויי זילבערנע בעכער / ה. לייוויק [1888 - 1962 ]
 צוויי חבֿרים / אברהם זאַק
 צוויי מתנות / לעווין קיפּניס [1888-1962]
 צום יום העצמאות / עליזה גרינבלאַט


יום העצמאות איז אַ יידישע מאָדערנע פֿייַערטאָג וואָס ווערט געפֿייַערט אין טאָג ה' אייר. דאָס איז אַ נאַציאָנאַלער פֿייַער-טאָג פֿון מדינת ישראל צום אַנדענק פֿון דעם זעלבסטשטענדיגקייט פֿונעם לאַנד אין יאָר ה' אייר תש"ח (14 במאי  1948

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180373

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0