שם עצם יחיד - איינצאָל  רבים - מערצאָל תגית-ידוע
 כף מרק זופּלעפֿל  זופּלעפֿלעך  דאָס
אמבטיה וואַנע וואַנעס די
אסלה טואַלעט טואַלעטן דער
ארון אַלמער אַלמערס דער
ארון ( אֲרון בְּגָדִים ) שראַנק שרענק די
ארון ( אֲרון בְּגָדִים ) שאַנק שרענק די
ארון ( אֲרון בְּגָדִים ) קליידערשראַנק קליידערשרענק די
ארון ( אֲרון בְּגָדִים ) שאַפֿע שאַפֿעס די
ארון (אֲרוֹן סְפָרִים )  ביכֿערשאַנק ביכֿערשענק דער
ארון בגדים  קליידערשראַנק קליידערשרענק די
ארון ספרים ביבליאָטעק ביבליאָטען דער
בית היים היימען די
בית שטוב שטיבער די
בית הויז הייַזער דאָס
בית/בניין בנין בנינים דער
גג דאַך דעכער דער
גינה גאָרטן גאָרטנס דער
דירה דירה דירות די
דלת טיר  טירן די
וילון ( וִילוֹן )  גאַרדין  גאַרדינען דער
וילון ( וִילוֹן )  קאָטאַרע קאָטאַרעס די
וילון ( וִילוֹן )  פֿאָרהאַנג  פֿאָרהאַנגען  דער
זכוכית גלאָז גלעזער דאָס
חדר קאַמער קאַמערן די
חדר  צימער צימערן דאָס
חדר אוכל עסצימער עסצימערן דאָס
חדר אמבטיה וואַשצימער וואַשצימערן דאָס
חדר כביסה וואַשצימער וואַשצימערן דאָס
חדר מיטות אַלקאָווע אַלקאָוועס די
חדר שינה שלאָפֿצימער שלאָפֿצימערן דאָס
חדר שירותים טואַלעט טואַלעטן דער
חלון פֿענצטער פֿענצטער דער
חלון - זכוכית שויב שויבן די
חצר הויף הייף דער
טלוויזיה טעלעוויזיע טעלעוויזיעס די
טלפון טעלעפֿאָן טעלעפֿאָנען דער
כוס גלאָז גלעזער דאָס
כורסה פֿאָטעלשטול פֿאָטעלשטולן די
כורסה פֿאָטעל פֿאָטעלן דער
כיור אויסקנעט אויסקנעטן דער
כיסא שטול שטולן די
כלי אוכל כף עסלעפֿל עסלעפֿלען דער
כלי זכוכית גלאָזוואַרעג   די
כניסה אייַנגאַנג אייַנגאַנגען די
כף לעפֿעל לעפֿלעך דאָּס
 כף מרק זופּלעפֿל  זופּלעפֿלעך  דאָס
כפית לעפֿֿעלע לעפֿעלעך דאָּס
כרית יאַשיק יאַשיקעס דער
מדף פּאָליצע פּאָליצעס די
מזגן איירקאָנדיטשן איירקאָנדיטשנס דער
מזלג גאָפּל גאָפּלען דער
מזנון  שענקל שענקלעך דאָס
מחשב קאָמפּיוטער קאָמפּיוטערס דער
מטבח קיך  קיכן די
מיטה בעט  בעטן  די
מיטה געלעגער געלעגערס דאָס
מנורה לאָמפּ לאָמפּן דער
מנורת לילה נאַכטלאָמפּ נאַכטלאָמפּן דער
מנורת לילה קטנה נאַכטלעמפּל נאַכטלעמפּלעך דאָס
מפה מאַפּע מאַפּעס די
מצעים באַציעכץ באַציעכצער דאָס
מקרר קילקאַסטן קילקאַסטנס דער
סכין מעסער מעסערס דאָס
סלון וווינצימער וווינצימערן דער
ספה סאָפֿע  סאָפֿעס די
עציץ בלומענטאָפּ בלומענטעפּ דער
פסנתר פּיאַנע  פּיאַנעס די
פרוזדור קאָרידאָר קאָרידאָרן דער
פרח בלום בלומען די
קיר וואַנט ווענט די
קערה שאָל שאָלן די
רהיט מעבל מעבל די
רצפה פּאָל פּאָלן דער
שׂמיכה קאָץ קאָצן דער
שולחן טיש טישן דער
שולחן אוכל עסטיש עסטישן דער
שולחן כתיבה שרייַבטיש שרייַבטישן דער
שטיח טעפּעך/טעפּיך טעפּעכער / טעפּיכער  דער
שטיח דיוואַן דיוואַנען דער
שידה קאָמאָד   דער
שרותים טואַלעט טואַלעטן דער
תמונה פֿאָטאָגראַפֿיע פֿאָטאָגראַפֿיעס די
תנור פּריּפּעטשיק פּריּפּעטשיקעס דער

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0