די אינעווייניקסטע  גלידער  און אָרגאַנען– איברי הגוף הפנימיים

1.

מוח

דער מוח

די מוחות

 

אוזן

דאָס אויער

די אויערן

 

אף  

מערות האף

די נאָז

די נאָזלעכער

די נעזער

 

 חיך

דער גומען

 
 

לסת

די קינביין

 
 

שקדים

(בלוטת השקד)

דער מאַנדל

די מאַנדלען

די זאַוולקעס

 

קנה

דער שלונג

די שלונגען

 

ושט

די שפּײַזרער

די שפּײַזרערן

 

ריאה

די לונג

די לונגען

 

עצם

דער ביין

די ביינער

 

קיבה

דער מאָגן

 
 

מעיים

די קישקע

די קישקעס               

 

לֵב

דער האַרץ

די הערצער

 

חזה

די ברוסט

די ברוסטן

 

כִּלְּיה

די ניר

די נירן

 

כּבֵד

דער לעבער

 
 

עמוּד הַשּדרה

דער רוקנביין

 
 

ווריד

דער אָדער

די אָדערן

 

נימה/נימים

דאָס קליינע אָדערל

די קליינע אָדערלעך

 

דם

דאָס בלוט

 
 

טחוֹל

די מילץ

 
 

גָּרון

דער האַלדז

די העלדזער

 

פּה

דאָס מויל

די מײַלער

 

מרה

די גאַל

 
 

שריר

דער מוסקל

די מוסקלען

27.                

בלוטה   

די דריז  

די דריזן

 

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0