מחלקה לרפואה דחופה

אָפּטייל פֿאַר עמערגענץ-היילונג

טריאג' (triage) - מיון ראשוני

ערשטע סאָרטירונג

אזור אמבולטורי=אזור ההולכים

באַוועגונגס-אָרט

אזור המטופלים המהלכים

געגנט פֿון באַוועגלעכע פאַציענטן

אזור המטופלים הקריטיים

געגנט פֿון קריטישע פּאַצעינטן אין געפֿאַר

אזור המטופלים השוכבים

געגנט פֿון ליגנדיקע פּאַציענטן

אחות ממיינת

קראַנקן-שוועסטער וואָס סאָרטירט

אירוע רב-נפגעים (אר"ן)

געשעעניש מיט פֿול פֿאַרוווּנדעטע

אלונקה

טראָגבעטל

 

בדיקות מעבדה

לאַבאַראַטאָריע אַנאַליזן

בדיקות עזר

הילפֿס אַנאַליזן

בדיקת רופא יועץ

אונטערזוך פֿון אַן עצה-געבער דאָקטער

ביקורת אצל רופא מטפל

קאָנטראָל בײַם דאָקטער

גביה עבור טיפול

אָפּצאָל פֿאַר היילן

החלמה מהירה

שנעלע פֿאַהיילונג

המלצות רופא בשחרור

רעקאָמענדאַציעס פֿון דעם דאָקטער וואָס באַפֿרײַט

הנחיות שחרור

אָנווײַזונגען בײַם באַפֿרײַען

חבלות

וווּנדן

 

חדר גבס

גיבס-צימער

 

חדר הלם=חדר טיפול נמרץ

עמערגענץ-צימער

חדר תפירה

ניי-צימער

 

חולה מחוסר הכרה

קראַנקער אָן באַוווּזיניקײט

חופשת מחלה

באַפֿרײַט פֿון אַרבעט נאָך אַ קראַנקייט

טראומה

טראַומע

יחידת אשפוז קצר (השהייה)

קורצע האָספּיטאָליזאַציע אָפּטייל

יחידת הטראומה

טראַומע-אָפּטייל

יחידת טיפול נמרץ

עמערגענץ-אָפּטייל

מיון ילדים

קינדער-עמערגענץ

מכתב הפנייה

ווענדונג-בריוו

מלווה

באַגלייטער

 

סבב רופאים

דאָקטוירים באַזוך

סיכום ממצאים

באַריכט

 

סרגל כאב

ווירע ווייטיק

 

פארא-מדיק

פּאַראַ-מעדיקאַל מאַנשאַפֿט

פטור מתשלום אגרת מיון

פֿרײַ פֿון אָפּצאָל

פעולה מצילת חיים

לעבנס-ראַטעווע פּעולה

צילום רנטגן

ראַדיאַגראַפֿיע

קבלה מנהלית

אַדמיניסטראַציע-אויפֿנעם

קבלת חולים

קראַנקן-אויפֿנעם

רופא בכיר

דאָקטער ספּעציאַליסט

רופא מתמחה

אינערדאָקטער

רופא תורן

דאָקטער אין סערוויס

שחרור ממיון

באַפֿרײַונג פֿון עמערגענץ

תאונת דרכים

וועג אַקצידענט

תאונת עבודה

אַרבעט אַקצידענט

 

קינדער קראַנקייטן

רפואת ילדים

קינדער קראַנקייטן

 

אבעבועות רוח

ווינד פּאָקן

 

אדמת

מאָזלען

 

אוטיזם

אָטיזעם

 

איחור התפתחותי רב-תחומי

אַלגעמיינע אָפּגעשטאַנענע אַנטוויקלונג

 

אנמיה

אַנעמיע

 

אסכרה (קרמת/דיפתריה)

דיפֿטעריע

 

אסתמה

אַסטמע

 

אשך טמיר

פֿאַרבאָרגענער טעסטיקול/ מענלעך איי

 

בדיקות שמיעה

געהער-קאָנטראל

 

בקיעת שיניים

ציינער-קאָנטראָל

 

גיל התבגרות

דערוואַקסן-עלטער

 

דיאליזה פריטוניאלית ביתית

שטוב דיאַליזע דורך דעם בויך-בײַטל

 

דלקת אוזניים

אויער-אינפֿעקציע

 

דלקת כבד נגיפית

וויראַלע לעבער אינפֿעקציע

 

הידרודלה

וואַסער אין די מענלעכע אייער

 

הידרוצפלוס

וואַסער אין מוח

 

המודיאליזה

העמאָדיאַליזע

 

המופילוס אינפלואנזה b

העמאָפֿיליס אינפֿלוענזע ב'

 

המטו-אונקולוגיית ילדים

קינדער העמאַטאָ-ענקאָלאָגיע

 

המנגיומות (כתמי לידה)

געבורט פֿלעקן

 

הפרעות ביצור ההמגלובין

שטערונג בײַם שאַפֿן העמאָגלאָבין

 

הפרעות בקרישת הדם - מולדות ונרכשות

שטערונג פֿון בלוט פֿאַרגליווער/געבוירענע/ געוואָרענע

 

הפרעות מטבוליות

מעטאַבאַלישע שטערונגען

 

הפרעות נוירו-התפתחותיות

נעוראָלאָגישע אַנטוויקלונג שטערונגען

 

הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות

צוהער/ קאָנצענטריר און היפּער אַקטיוויקייט שטערונגען

 

הפרעות תזונתיות

דערנער שטערונגען

 

הרטבה

דורכנעצן

 

הרניה מפשעתית

קילע

 

השתדלת מח העצם

ביין מאַרך אײַנפֿלאַנץ

 

זיהום מולד

געבוירן אינפֿעקציע

 

זיהומים במערכת השלד

אינפֿעקציע אין סקעלעט סיסטעם

 

חזרת

שווינקע

 

חיסונים

אימוניזאַציע

 

חסימה בדרכי הנשימה

פֿאַרשטאָפּונג אין רערן פֿון עטעם-סיסטעם

 

חסר חיסוני

פֿאַרפֿעלטע אימוניזאַציע

 

חצבת

מאָזלען

 

טיפת חלב

נײַ-געבוירענע קליניק

 
 

 

ילוד

נײַ-געבוירענער

 

ליצן רפואי

מעדיצינישער קונצן-מאַכער

 

ליקוי ראייה / שמיעה

שוואַכע ראיה / געהער

 

מבחני תגר

אָנשטרענג קאָנטראָלן

 

מום מולד

געבוירן פֿעלער

 

מחלה זיהומית

אינפֿעקציע קרענק

 

מחלות דלקתיות של האוזניים

אויערן  אינפֿעקציע קרענק

 

מחלות דרכי הנשימה העליונות

קרענק פֿון הויכן עטעם סיסטעם

 

מחלות ריאה בפגים (BPD)

לונגען קרענק בײַ זיבעטלעך

 

מחלות שריר

מוסקול קרענק

 

מחלות תת-ספיגה

אומאײַנזאַפּ קרענק

 

מחלת הכרסת (צליאק)

צאַליאַק

 

נגעים ווסקולרים

אָדערן וווּנדן

 

ניתוחים קרניופציאליים

מויל און קינביין אָפּעראַציעס

 

סוכרת נעורים

יוגנט-דיאַבעט

 

ספינה ביפידה

ספּינא ביפֿידאַ

 

עקמת

הויקער

 

פג

זיבעלע

 

פיגור שכלי

צוריקגעשטאַנענקײט

 

פנילקטונוריה (PKU)

פֿענילקעטאַנוריע

Phenylketonuria

פנקס חיסונים

אימונירונג רעגיסטער

 

ציסטיק פיברוזיס (CF)

ציסטיק פֿיבראָסיס

 

צפדת (פלצת/טטנוס)

טעטאַנאָס

 

רפואת מתבגרים

דערוואַקסן-מעדיצין

 

רפואת ספורט

ספּאָרט-מעדיצין

 

רפואת פגים (נאונטולוגיה)

זיבעלע-מעדיצין

 

שיתוק ילדים (פוליו)

פּאָליאַמעליטיס

 

שיתוק מוחין

מוח פּאַראַליזאַציע

 

שעלת

קאָקלוש

 

שפה וחיך שסועים

צעשפּאָלטע ליפּן און גומען

 

תבחיני חיסון

וואַקצין טעסט

 

תיירות מרפא

היילונג אין אויסלאַנד

 

תסמונות הספקטרום האוטיסטי

אָטיסטישע סימפּטאָמען

 

תסמונת אספרגר

אַספּאַרגאַר סימפּטאָם

 

תסמונת דאון

טריזאָמיק

 

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180376

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0