דיפלומט ( דִּיפּלוֹמַט ) מדינאי : ש"ע דיפּלאָמאַט  : דער  דיפּלאָמאַטן  : די
זמר ( זַמָּר ) : ש"ע זינגער : דער זינגערס : די
חוקר ( חוֹקֵר ) : ש"ע פֿאָרשער : דער פֿאָרשערס  : די
חייט ( חַיָּט ) : ש"ע שנייַדער : דער  שנייַדערס  : די
חשמלאי ( חַשְׁמַלַּאי ) : ש"ע עלעקטריקער  : דער  עלעקטריקערס  : די
טבח ( טַבָּח ) : ש"ע קאָכער : דער  קאָכערס  : די
טייס ( טַיָּס ) נווט : ש"ע   פּילאָט  : דער  פּילאָטן  : די
יזם ( יַזָּם ) : ש"ע איניציאַטאָר : דער  איניציאַטאָרן  : די
כבאי ( כַּבַּאי ) : ש"ע  פֿייַערלעשער : דער  פֿייַערלעשערס  : די
מדען ( מַדְּעָן ) חוקר : ש"ע פֿאָרשער : דער פֿאָרשערס  : די
מהנדס ( מְהַנְדֵּס ) : ש"ע אינזשיניער  : דער  אינזשיניערס  : די
מוכר ( מוֹכֵר ) : ש"ע פֿאַרקויפֿער  : דער  פֿאַרקויפֿערס  : די
מורה ( מוֹרֶה ) : ש"ע לערער  : דער  לערערס  : די
מלחין ( מַלְחִין ) קומפוזיטור : ש"ע קאָמפּאָניסט  : דער  קאָמפּאָניסטן  : די
מלמד ( מְלַמֵּד ) רבי : ש"ע מלמד : דער  מלמדים : די
מלצר ( מֶלְצַר ) : ש"ע קעלנער : דער  קעלנערס  : די
מנהל ( מִנְהָל ) : ש"ע אַדמיניסטראַציע  : דער  אַדמיניסטראַציעס : די
מנקה ( מְנַקָּה ) : ש"ע רוימערין  : דער רוימערינס  : די
מנתח ( מְנַתֵּחַ ) : ש"ע כירורג  : דער  כירורגן : די
מפיק ( מֵפִיק ) : ש"ע פּראָדוצירער  : דער  פּראָדוצירערס : די
מרגל ( מְרַגֵּל ) בלש : ש"ע שפּיאָן  : דער  שפּיאָנען  : די
משורר ( מְשׁוֹרֵר ) : ש"ע שפּילמאַן  : דער שפּילמענער : די
נגן ( נַגָּן ) מנגן : ש"ע שפּילער  : דער  שפּילערס : די
נגר ( נַגָּר ) : ש"ע  טישלער : דער   טישלערס : די
סופר ( סוֹפֵר ) : ש"ע שריַיבער : דער  שריַיבערס  : די
סנדלר ( סַנְדְּלָר ) : ש"ע שוסטער  : דער  שוסטערס : די
ספורטאי ( סְפּוֹרְטַאי ) : ש"ע ספאָרטסמאַן : דער  ספאָרטסלייַט  : די
צורף ( צוֺרֵף ) : ש"ע גאָלדשמיד : דער גאָלדשמידן : די
צייר ( צַיָּר ) : ש"ע מאָלער  : דער  מאָלערס  : די
צלם ( צַלָּם ) : ש"ע פֿאָטאָגראַף : דער  פֿאָטאָגראַפֿן  : די
קבלן ( קַבְּלָן ) עובד : ש"ע פּאָדריאַטשיק  : דער פּאָדריאַטשיקעס  : די
קופאי ( קֻפַּאי ) גזבר : ש"ע קאַסיר  : דער קאַסירערס  : די
קריין ( קַרְיָן ) : ש"ע פֿאָרלייענער  : דער פֿאָרלייענער
רופא ( רוֹפֵא ) : ש"ע דאָקטער : דער דאָקטוירים  : די
רוקח ( רוֹקֵחַ ) : ש"ע אַפּטייקער : דער אַפּטייקערס  : די
רפואה ( רְפוּאַת-חַיּוֹת ) וטרינריה : ש"ע וועטרינאַריע  : דער וועטרינאַריעס  : די
רקדן ( רַקְדָּן ) : ש"ע טענצער  : דער טענצערס : די
שוטר ( שׁוֹטֵר ) : ש"ע  מיליציאָנער : דער   מיליציאָנערן  : די
שופט ( שׁוֹפֵט ) : ש"ע ריכטער  : דער  ריכטערס  : די
שחקן ( שַׂחְקָן ) : ש"ע אקטיאָר  : דער אָקטיאָרן : די
תופרת ( תּוֹפֶרֶת ) : ש"ע שנייַדערין : דער  שנייַדערינס  : די
        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180376

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0