תגית

שם עצם רבים

שם עצם יחיד

שם עצם פירוש

 די

וואַנעס

וואַנע

אמבטיה ( אַמְבַּטְיָה ) אמבט : ש"ע

 דאָס

וואַנעצימערן

וואַנעצימער 

אמבטיה ( אַמְבַּטְיָה ) אמבט : ש"ע

 דאָס

וואַשצימערן

וואַשצימער

אמבטיה (חֲדַר אַמְבַּטְיָה ) : ש"ע

דאָס

באָדצימערן

באָדצימער

אמבטיה (חֲדַר אַמְבַּטְיָה ) : ש"ע

דער

טואַלעטן

טואַלעט

אסלה ( אַסְלָה ) : ש"ע

די

קלאָזעט-שיסלן

קלאָזעט-שיסל

אסלה ( אַסְלָה ) : ש"ע

 די

היימען

היים

בית ( בַּיִת ) : ש"ע

 די

שטיבער

שטוב

בית ( בַּיִת ) : ש"ע

דאָס

הייַזער

הויז

בית ( בַּיִת ) : ש"ע

די

שטובער

שטוב

בית ( בַּיִת ) : ש"ע

די

וווינונגען

וווינונג

בית ( בַּיִת ) : ש"ע

דאָס

וווינערטער

וווינאָרט

בית ( בַּיִת ) : ש"ע

דאָס

היימעלעך

היימעלע

בית ( בַּיִת ) : ש"ע / א

דאָס

שטיבלעך

שטיבל

בית ( בַּיִּת חדר-קָטָן ) : ש"ע / ד

דאָס

הייַזעלעך

הייַזעלע

בית ( בַּיִת קָטָן ) : ש"ע / א

דאָס

הייַזלעך

הייַזל

בית ( בַּיִת קָטָן ) : ש"ע / ד

דער

דעכער

דאַך

גג ( גַּג ) : ש"ע

דאָס

גערטנלעך

גערטנל

גינה ( גִּנָּה קְטָנָה ) : ש"ע / ד

דער

גאָרטנס

גאָרטן

גן ( גַּן ) גינה : ש"ע

די

דירות

דירה

דירה

די 

טירן

טיר

דלת

 דאָס

גלעזער

גלאָז

זכוכית

 דאָס

צימערן

צימער

חדר ( חֶדֶר ) : ש"ע

 די

קאַמערן

קאַמער

חדר ( חֶדֶר ) : ש"ע

 דאָס

עסצימערן

עסצימער

חדר אוכל

די

פֿאָדערשטובען

פֿאָדערשטוב

חדר המתנה

דאָס

קינדערצימערן

קינדערצימער

חדר ילדים

 דאָס

וואַשצימערן

וואַשצימער

חדר כביסה

דאָס

פֿירהייזער

פֿירהויז

חדר מדרגות

די 

אַלקאָוועס

אַלקאָווע

חדר מטות ( חֲדַר מִטוֹת ) : ש"ע

די

קאַמערן

קאַמער

חדר מטות ( חֲדַר מִטוֹת ) : ש"ע

דער

קאַבינטן

קאַבינט

חדר עבודה

די

קאַבינעס

קאַבינע

חדר עבודה קן

 

שלאָפֿצימערן

שלאָפֿצימער

חדר שינה

 דער

טואַלעטן

טואַלעט

חדר שירותים

די

באַקוועמלעכקייטן

באַקוועמלעכקייט

חדר שירותים

 דאָס / דער

פֿענצטער

פֿענצטער

חלון ( חֲלוֹן ) : ש"ע

 די

שויבן

שויב

חלון ( חֲלוֹן זכוכית ) : ש"ע

דאָס

פֿענצטערלעך

פֿענצטערל 

חלון ( חֲלוֹן קָטָן ) : ש"ע / ד

 דער

הייף

הויף

חצר ( חָצֵר ) ארמון : ש"ע

 דער

 אָנקומען

 אָנקום

כניסה ( כְּנִיסָה ) : ש"ע

 די

קיכן

 קיך

מטבח ( מִטְבָּח ) : ש"ע

די

אַרייַנגאַנגען

אַרייַנגאַנג

מסדרון ( מִסְדְּרוֹן ) : ש"ע

דער

פֿאָיעס

פֿאָיע

מסדרון ( מִסְדְּרוֹן ) : ש"ע

דער

קאָרידאָרן

קאָרידאָר

מסדרון ( מִסְדְּרוֹן ) : ש"ע

 דאָס

וווינצימערן

וווינצימער

חדר ( חֲדַר מגורים ) סלון : ש"ע

 דער

בלומענטעפּ

בלומענטאָפּ

עציץ ( עָצִיץ ) : ש"ע

 דער

קאָרידאָרן

קאָרידאָר

פרוזדור ( פְּרוֹזְדוֹר ) : ש"ע

 די

בלומען / בלימער

בלום

פרח ( פֶּרַח ) : ש"ע

 די

ווענט

וואַנט

קיר ( קִיר ) : ש"ע

 דער

פּאָלן

פּאָל

רצפה ( רִצְפָּה ) ריצפה : ש"ע

די

פּאָדלאָגעס

פּאָדלאָגע

רצפה ( רִצְפָּה ) ריצפה : ש"ע

 דער

טואַלעטן

טואַלעט

שירותים

די

באַקוועמלעכקייטן

באַקוועמלעכקייט

 נוחיות

 דער

 סופֿיטן

סופֿיט

 תקרה ( תִּקְרָה ) : ש"ע

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180375

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0