רעדן - לדבר

קומען - לבוא

זייַן  - להיות

האָבן - יש

וועלן –לרצות [-] + v1

וועלן  + v1

זייַן [*]  + v3

האָבן  + v3

כינוי גוף

 

הווה

הווה

הווה

הווה

הווה

עתיד

עבר תנועה

עבר

1 - אני

איך

רעד

קום

בין

האָב

וויל

וועל

בין

האָב

2 את/ה

דו

רעדסט

קומסט

ביסט

האָסט

ווילסט

וועסט

ביסט

האָסט

3 הוא

ער

רעדט

קומט

איז

האָט

וויל

וועט

איז

האָט

3 היא

זי

רעדט

קומט

איז

האָט

וויל

וועט

איז

האָט

3 זה

עס

רעדט

קומט

איז

האָט

וויל

וועט

איז

האָט

3 סתמי

מען

רעדט

קומט

איז

האָט

וויל

וועט

איז

האָט

3 מי

ווער

רעדט ?

קומט?

איז

האָט

וויל

וועט

איז

האָט

1 אנחנו

מיר

רעדן

קומען

זייַנען

האָבן

ווילן

וועלן

זייַנען

האָבן

2 אתם/ן

איר

רעדט

קומט

זייַט

האָט

ווילט

וועט

זייַט

האָט

3 הם/ן

זיי

רעדן

קומען

זייַנען

האָבן

ווילן

וועלן

זייַנען

האָבן

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0