גוף האדם

 

 

שם-עצם

סובסטאַנטיוו [איינצאָל]

אדי.

סובסטאַנטיוו [מערצאָל]

תגית ידוע

אף ( אַף חֶלֶק גּוּף ) : ש"ע

נאָז

 

נעזער

די

גרון ( מַחֲלַת גָּרון בית-בליעה ) אנגינה : ש"ע

אַנגינעלע

 

אַנגינעלעך

דאָס

גרון ( גָּרוֹן ) : ש"ע

האַלדז

 

העלדזער

דער

גרון ( עוֹר הַגָּרוֹן לְמִלּוּי ) : ש"ע

העלדזל

 

העלדזלעך

דאָס

גרון ( גָּרון בית-בליעה ) : ש"ע

שלונג

 

 

דער

פה (פֶּה חֶלֶק גּוּף): ש"ע

מויל

 

מייַלער

דאָס

פה ( שֶׁל פֶּה ) : ת

 

מויליק ( מויליקע מויליקער מויליקן ) : אדי

 

 

פה ( פֶּה חֶלֶק גּוּף ) : ש"ע

פּיסק

פּיסקעס

פּיסקעס

דאָס / דער

רגל ( רֶגֶל שֶל חַיָּה ) : ש"ע

לאַפּע

לאַפּעס

לאַפּעס

די

רגל ( רֶגֶל קְטָנָה ) : ש"ע / ד

פֿיסל

 

פֿיסלעך

דאָס

יד ( כַּף יָד ) : ש"ע

דלאָניע

 

דלאָניעס

די

יד ( יָד, יָדַיִם ) : ש"ע

האַנט

 

הענט

די

יד ( יָד שֶׁל יָד ) : קידומת

האַנט-

 

 

 

יד ( יָד קְטָנָה יָדַיִם ) : ש"ע / א

הענטעלע

 

הענטעלעך

דאָס

וריד ( וְרִיד ) : ש"ע

אָדער

 

אָדערן

דער

גידי ( גִּידִי ) עור וגידים : ת

 

אָדעריק ( אָדעריקע אָדעריקער אָדעריקן): אדי

 

 

ראש ( רֹאשׁ ) : ש"ע

קאָפּ

 

קעפּ

דער

ראש ( רֹאשׁ ) : ש"ע / א

קעפּעלע

 

קעפּלעך

דאָס

בטן ( בֶּטֶן ) כרס ( כֶּרֶס ) : ש"ע

בויך

 

בייַכער

דער

ריאה ( רֵאָה ) : ש"ע

לונג

 

לונגען

די

 

דער קערפּער / הגוף

 

תרגום

שם העצם - יחיד

שם העצם – רבים
תגית ידוע - די

תגית ידוע

*

 

מע מעג אויך נוצן די נעמען פֿון די פֿינגער אויף לשון-קודש

 

 

1.        

אֲגוּדל

גראָבער פֿינגער

 

דער

2.        

אוזן

אויער

אויערן

דער

3.        

אַמָּה

מיטלסטער-פֿינגער

 

דער

4.        

אַף

נאָז

נעז

די

5.        

אצבע

פֿינגער          

פֿינגער

דער

6.        

אצבע

ווײַַזפֿינגער

ווײַַזפֿינגער

דער

7.        

בֶּטֶן

בויך

בייכער

דער

8.        

בֶּרֶך

קני

קניען

די

9.        

גַּב

פּלייצע         

פּלייצעס

די

10.    

גַּב

רוקן

רוקנס

דער

11.    

גַּבּהּ

ברעם

ברעמען

די

12.    

גַּבּהּ

שטערן ברעם

שטערן ברעמען

די

13.    

גַּבּהּ

אויגן ברעם

אויגן ברעמען

די

14.    

גוּמַת-חֵן

חן-גריבעלע

חן גריבעלעך

דאָס

15.    

זָקַן

באָרד

בערד

די

16.    

זֶרֶת

קליינפֿינגער

קליינפֿינגער

דער

17.    

יַד

האַנט

הענט

די

18.    

כַּף-יד

דאָלניע

דאָלניעס

די

19.    

כַּף-יד

האַנטפֿלאַך

 

די

20.    

כַּף-רֶגֶל

פֿוסזויל

פֿוסזוילן

דער

21.    

כתף /שֶכֶם

אַקסל

אַקסלען

דער

22.    

לחִי

באַק

באַקן

די

23.    

לָשוֹן

צונג

צינג

די

24.    

מוֹתֵּן

לענד

לענדן

די

25.    

מצַח

שטערן

שטערנס

דער

26.    

מַרפֵּק

עלנבויגן

עלנבויגנס

דער

27.    

נֵמֵש

זומער-שפּרענקל

זומער שפּרענקלעך

דאָס

28.    

נקודת חן

בראָדעווקע

בראָדעווקעס

די

29.    

סַנְטֵר

קין

 

דער

30.    

עוֹרֵף

 נאַקן

נאַקנס

דער

31.    

עַיּן

אויג

אויגן

דאָס

32.    

עַקֵּב

פּיאַטע

פּיאַטעס

די

33.    

פָּנִים

פּנים

פּנימער

דאָס

34.    

ציפּורן

נאָגל

נעגל

דער

35.    

קְמיצה

קידושין-פֿינגער

 

דער

36.    

קְמִיצָה

גאָלדרינגער

 

דער

37.    

קרסֻל

קנעכל

קנעכלעך

דאָס

38.    

ראֹש

קאָפּ

קעפֿ

דער

39.    

רֶגֶל

פֿוס

פֿיס

דער

40.    

שיעַר

 

האָר

די

41.    

שֵן (שִיניים)

צאָן

ציין

דער

42.    

שֵן (שִיניים)

צאָן

ציינער

דער

43.    

שַפַּה (שפתיים )

ליפּ

ליפּן

די

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180373

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0