ירקות ופירות

שם-העצם

סובסטאַנטיוו - איינצאָל

סובסטאַנטיוו - מערצאָל

 

אגס ( אַגָּס ) :ש"ע

באַר

באַרן

דער

אגס ( אַגָּס )

באַרנע

באַרנעס

דער

אנונה ( אֲנוּנָה )

אַנונע

 

די

אפונה ( אֲפוּנָה )

אַרבעס

אַרבעסן

די

אפונה ( אֲפוּנָה ) עדשים

באָבע

באָבעס

דער

אפונה ( אֲפוּנָה ) שעועית

פֿאַסאָליע

פֿאַסאָליעס

די

אפונה ( אֲפוּנָה ) קיטניות

אַרבעס

אַרבעסן

דער

אשכולית ( אֶשְׁכוֹלִית )

גרײַפּפֿרוכט

גרײַפּפֿרוכטן

דער

פול ( פּוֹל ) עדשים

באָב

באָבעס

דער

פול ( פּוֹל ) עדשים

באָהבע

באָהבעס

דער

פול ( פּוֹל ) עדשים

בעבעל

בעבעלעך

דאָס

בטטה ( בַּטָּטָה )

באַטאַטע

באַטאַטעס

די

בננה ( בָּנָנָה )

באַנאַנע

באַנאַנעס

די

בצל ( בָּצָל )

ציבעלע

ציבעלעך

דאָס

גזר ( גֶּזֶר )

מער

מערן

דער

גזר ( גֶּזֶר לָבָן )

פּאַסטערנאַק

 

דער

גזר ( גֶּזֶר קָטָן )

מערעלע

מערעלעך

דאָס

זית ( זַיִת )

איילבירט

איילבירטן

דער

חציל ( חָצִיל )

אָבערגין

אָבערזשינעס

דער

חציל ( חָצִיל )

אָבערזשינע

אָבערזשינעס

די

חציל ( חָצִיל )

באָנדזשינע

באָנדזשינעס

די

חציל ( חָצִיל )

מעלאַנזשאַן

מעלאַנזשאַנען

דער

חציל ( חָצִיל )

פּאַטלעזשאַן

פּאַטלעזשאַנעס

דער

ירקות ( יְרָקוֹת )

גאָרטנוואַרג

 

דאָס

ירקות ( יְרָקוֹת )

געוועקס

געוועקסען

דאָס

ירק - ירקות ( יְרָקוֹת )

גרינס

גרינסן

דאָס

כרוב ( כְּרוּב )

וייַסעקרויט

וייַסעקרייטער

דאָס

כרוב ( כְּרוּב )

קרויט

קרייטער

דאָס

כרובית ( כְּרוּבִית )

בלומענקרויט

בלומענקרייטער

דער

כרובית ( כְּרוּבִית )

בלומענקרויט

בלומענקרויטן

דער / דאָס

כרובית ( כְּרוּבִית )

קאַלאַפֿיאָר

קאַלאַפֿיאָרן

דער

כרפס ( כַּרְפַּס )

סעלער

 

דער

כרשה ( כְּרֵשָׁה )

פּאָרע-ציבעלע

פּאָרע-ציבעלעך

די

לוף ( לוּף )

אַרום / אַריזאַרום

 

דער / די

לימון ( לִימוֹן )

לימענע

לימענעס

די

לימון ( לִימוֹן )

ציטרין

ציטרינס

דער

לימון ( מִיץ לִימוֹן )

לימאָנאַד

 

דער

לימון ( מִיץ לִימוֹן )

לימענע־זאַפֿט

 

דער

לפת ( לֶפֶת )

ברוקווע

ברוקוועס

די

לפת ( לֶפֶת )

ברוסקע

ברוסקע

די

מלפפון ( מְלָפְפוֹן )

אוגערקע

אוגערקעס

די

       

סלק ( סֶלֶק )

בוריק

בוריקעס

דער

עגבנייה ( עַגְבָנִיָּה ) עגבניה

טאָמאַט

טאָמאַטן

דער

ענבים ענב ( עֵנָב )

טרויב

טרויבן

דער

ענבים ענב ( עֵנָב )

ווייַנטרויב

ווייַנטרויבן

דער / די

פיטריה ( פִּטְרִיָּה )

שוואָם

שוואָמען

דער

פטל ( פֶּטֶל )

מאַלינע

מאַלינעס

די

פטרוזיליה ( פֶּטְרוֹזִילְיָה )

פּעטרישקע

 

די

צימוק ( צִמּוּק )

ראָזשינקע

ראָזשינקעס

די

קולורבי ( כְּרוּב-הַקֶלַח )

קאָלאָראַבי

קאָלאָראַביס

די

קישוא ( קִשּוּא )

קוסע

קוסעס

די

קישוא ( קִשּוּא )

קוסעלע

קוסעלעך

דאָס

שום ( שׁוּם )

קנאָבל

 

דער

שזיף ( שָזִיף )

פֿלוים

פֿלוימען

די

שעועית ( שְׁעוּעִית )

בעבעלע

בעבעלעך

דאָס

שקד ( שָׁקֵד )

מאַנדל

מאַנדלען

דער

שמיר ( שָמִיר ) שוּמר

קאָפּער

 

דער

תות ( תּוּת-גִּנָּה )

טרוסקאַווקע

טרוסקאַווקעס

די

תמר ( תָּמָר )

טייטל

טייטלען

דער

תפוז (מִיץ תפוזים)

אָראַנדזש-דזשוס

 

דער

תפוז (מִיץ תפוזים)

פּאָמעראַנצן-זאַפֿט

 

דער

תפוז (מִיץ תפוזים)

מעראַנצן-זאַפֿט

 

דער

תפוז ( תַּפּוּז )

פּאָמעראַנץ

פּאָמעראַנצן

דער

תפוז ( תַּפּוּז )

מאַראַנץ

מאַראַנצן

דער

תפוח ( מִיץ תפוחים)

עפֿלזאַפֿט

 

דער

תפוח ( תַּפּוּחַ )

עפּל

עפּל

דער

תפוח ( תַּפּוּחַ )

עפּעלע

עפּעלעך

דאָס

תפוח אדמה (תַּפּוּחַ-אֲדָמָה

בולבע

בולבעס

די

       

תפוח אדמה

קאַרטאָפֿל

 

דער

תפוח אדמה

קאַרטאָפֿלע

קאַרטאָפֿלעך

דאָס

תפוח אדמה

קאַרטאָפֿליע

קאַרטאָפֿליעס

דאָס

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180375

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0