שם השיעור : נטיית הפועל בעבר - די פֿאַרגאַנגענע צייַט

  כדי ליצור את צורת זמן עבר די פֿאַרגאַנגע צייַט משתמשים בשני פעלים.
הפועל הראשון : פועל עזר האָבן או זייַן
הפועל השני :    פועל בצורת בינוני פעול פּאַרטיציפּ - V3 [ ראה פרק הפועל בצורת v3 ]


פעלים אשר משתמשים בהם בפועל עזר "זייַן" נקראים פעלי תנועה, ולכן הם קבוצת פעלים
בפני עצמה [ ראה פרק פעלי תנועה ].

 

כינוי גוף

שרייַבן -לכתוב

וועלן - לרצות

רעדן -לדבר

האָבן -יש

איך -אני

האָב + געשריבן

האָב + געוואָלט

האָב + גערעדט

האָב + געהאַט

דו -את/אתה

האָסט + געשריבן

האָסט + געוואָלט

האָסט + גערעדט

האָסט + געהאַט

ער -הוא

האָט + געשריבן

האָט + געוואָלט

האָט + גערעדט

האָט + געהאַט

זי -היא

האָט + געשריבן

האָט + געוואָלט

האָט + גערעדט

האָט + געהאַט

עס -זה

האָט + געשריבן

האָט + געוואָלט

האָט + גערעדט

האָט + געהאַט

מען – תחליף נושא

האָט + געשריבן

האָט + געוואָלט

האָט + גערעדט

האָט + געהאַט

ווער – מילת שאלה

האָט + געשריבן

האָט + געוואָלט

האָט + גערעדט

האָט + געהאַט

מיר -אנחנו

האָבן + געשריבן

האָבן + געוואָלט

האָבן + גערעדט

האָבן + געהאַט

איר -אתם

האָט + געשריבן

האָט + געוואָלט

האָט + גערעדט

האָט + געהאַט

זיי -הם

האָבן + געשריבן

האָבן + געוואָלט

האָבן + גערעדט

האָבן + געהאַט

ווער – מילת שאלה

האָבן + געשריבן

האָבן + געוואָלט

האָבן + גערעדט

האָבן + געהאַט

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0