שם השיעור : פעלי תנועה - זמן עבר
 

פֿאַרגאַנגענע צייַט מיט דעם הילפֿסווערב " זייַן " [פעלי-תנועה]
זמן עבר : בעזרת הפועל "זייַן"

בשימוש בפועל בזמן עבר פֿאַרגאַנגענע צייַט קיימות מספר קבוצות.
אחת הקבוצות היא פעלים אשר פועל העזר שלהם לבניית זמן עבר הוא הפועל "זייַן".
הטיית הפועל "זייןַ"

כינוי גוף

הטיית הפועל "זייַן"

איך

בין

דו

ביסט

ער

איז

זי

איז

עס

איז

מען

איז

ווער [מילת שאלה – מִי [

איז

מיר

זייַנען

איר

זייַט

זיי

זייַנען


קיימת קבוצת פעלים אשר במילון הינם מזוהים : קומען ( געקומען) : וו/ איז

זוהי קבוצת פעלים מסוימת הנוצרת במספר מוגבל של מקרים ע"י הפועל "זייַן".

פעלי תנועה בסיסיים וצורת V3 שלהם:

 

 

 

פועל - ווערב

צורת פּאַרטיציפּ V3

 

וואַקסן

געוואַקסן/געוואָקסן

לגדול

פֿאַלן

געפֿאַלן

לפול

פֿאָרן

געפֿאַָרן

לסוע

שלאָפֿן

געשלאָפֿן

לישון

קומען

געקומען

לבוא

זיצן

געזעסן

לשבת

ליגן

געלעגן

לשכב

שווימען

געשווומען

שחות

שפּרינגען

געשפּרונגען

לקפוץ

ווערן

געוואָרן

להעשות

לויפֿן

געלאָפֿן

לרוץ

קריכן

געקראָכן

לזחול

צעגיין

צעגאַנגען

להנמס

אַנטלויפֿן

אַנטלאָפֿן

לברוח

פֿאַרשווינדן

פֿאַרשווונדן

להעלם

שטאַרבן

געשטאָרבן

למות

בלייַבן

געבליבן

להישאר

זייַן

געווען

להיות

געבוירן

געבוירן

להוולד

שטיין

געשטאַנען

לעמוד

גיין

געגאַנגען

ללכת

געפֿעלן

געפֿעלן

למצוא חן

געשען

געשען

להתרחש

פֿליען

געפֿלויגן

לעוף, לטוס

 


שים לב : בקבוצת פעלים מסוימת זו צורת הפּרטיציפּ הפועל כ-
v3 שלהם היא:

* גע [שורש ] ען או נון.

כאשר נוספת מילת יחס לפועל [קאָנווערבן] מילת היחס תפנה את מקומה לטובת הטיית פועל התנועה

* גע[====](ע)ן.
* קאָנווערב + גע[=====](ע)ן


אַרייַנקומען (אַרייַנגעקומען )
לאותם פעלים אם וכאשר מוספים מילות יחס הם עדיין שומרים על היותם פעלי תנועה.
יש לקרוא את הפרק על קאָנווערבן פעלים מתפצלים.


שימוש בפועל "זייַן" עם תואר.

 

כינוי גוף

 

 

הטיית פועל העזר "זייַן"

דוגמה: הפועל "זייַן" - להיות

מושא

איך

בין

געווען

גוט

דו

ביסט

געווען

קראַנק

ער

איז

געווען

שיין

זי

איז

געווען

פֿעט

עס

איז

געווען

דאַר

מען

איז

געווען

אינטערעסאַנט

ווער

איז

געווען

אין קלאַס

מיר

זייַנען

געווען

אין שול

איר

זייַט

געווען

מיט די קינדער

זיי

זייַנען

געווען

ביז הייַנט

פעלי תנועה בסיסיים וצורת V3 שלהם:

 

 

 

פועל - ווערב

צורת פּאַרטיציפּ V3

 

וואַקסן

געוואַקסן/געוואָקסן

לגדול

פֿאַלן

געפֿאַלן

לפול

פֿאָרן

געפֿאַָרן

לסוע

שלאָפֿן

געשלאָפֿן

לישון

קומען

געקומען

לבוא