מילות יחס ומשלימים אדוורביאליים

 

 

אַראָפּ  = למטה  : אַראָפּפֿאַלן  [ איז אַראָפּגעפֿאַלן  ] -  ליפול

                        אַראָפּטראָגן [  אַראָפּגעטראָגט ]      - לשאת למטה

 

 

אַרויס = החוּצה  :  אַרויסשיקן [ אַרויסגעשיקט ]        - לשלוח [החוצה]

                          אַרויספֿאָרן [ איז אַרויסגעפֿאָרן  ]  - לנסוע [לצאת למסע]

 

אַרויפֿ = למעלה :  אַרויפֿקוקן [אַרויפֿגעקוקט ]       -   להסתכל כלפי מעלה

                          אַרויפֿגיין [ איז אַרויפֿגעגאַנגען ] – לעֲלוֹת

 

אַרום  = סביב :  אַרומפֿאָרן [ איז אַרומגעפֿאָרן ]     -  לנסוע מסביב

                       אַרומטראָגן [ אַרומגעטראָגט ]      - לשאת ממקום למקום

 

אַרונטער = למטה, מתחת : אַרונטערוואַרפֿן  [אַרונטערגעוואָרפֿן ] - להשליך למטה

                                     אַרונטערנעמען [ אַרונטערגענומען ]   - להסיר, להוריד        

 

אַריבער = דֶּרֶךְ, מֵעַל, עַל-פני : אַריבערברענגען [אַריבערגעברענגט ] - להעביר

                                       אַריבערשפּרינגען [ איז אַריבערגעשפֿרונגען ] - לקפוץ מעַל

 

אַרייַן = לתוך     : אַרייַנגיין [ איז אַרייַנגעגאַנגען ]    -  להכנס

                          אַרייַנקומען [ איז אַרייַנגעקומען ] - להכנס

                          אַרייַנשרייַען [ אַרייַנגעשרייַט ]    - לצעוק לתוך

 

צוזאַמען = ביחד  : צוזאַמענברענגען [ צוזאַמענגעברענגט ] - לצרף לקבץ

                          צוזאַמענרופֿן [צוזאַמענגערופֿן ] – לכנס

 

צוריק = חזרה :    צוריקרופֿן [צוריקגערופֿן ] – לקרוא בחזרה

                         צוריקנעמען [ צוריקגענומען ] לקחַת בחזרה 

 

אַוועק =  הלאה מִזֶה ,לסלק  :  אַוועקפֿאָרן [ איז אַוועקגעפֿאָרן ] - נסע מְ

                                         אַוועקגיין [ איז אַוועקגעגאַנגען ] – להסתלק, ללכת מכאן

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0