שם השיעור : זמן עתיד - די קומענדיקע צייַט

  בניית הפועל בזמן העתיד די קומענדיקע צייַט נוצרת ע"י שימוש בשני פעלים :

 פועל ראשון :  פועל עזר העלפֿווערב :
שימוש בפועל העזר העלפֿווערב הוא "וועלן", המוטה לפי כינוי הגוף, כדי לתת משמעות להיות הפועל לזמן עתיד.

 

פועל שני    :  הוא שם-פועל או צורת מקור אינפֿיניטיוו :  

הפועל השני  יבוא תמיד אחרי פועל העזר "וועלן", והשימוש בפועל הנדרש יהא בצורת מקור של הפועל באינפֿיניטיוו.

 

 

משפט שאלה
וועלן + כ"ג+
v1

משפט שאלה
מילת שאלה

וועלן + כ"ג+
v1

פועל – נשוא 
    שלילה

וועלן + ניט +
v1

פועל - נשוא
וועלן +
v1

כינוי גוף

  נושא

וועל איך קומען

וואָס וועל  איך רעדן

וועל ניט לערנען

וועל    לערנען

איך  - אני

וועסט דו קומען

ווען וועסט דו רעדן

וועסט ניט שרייַבן

וועסט  לערנען

דו  -  אַתְּ

וועסט דו קומען

ווי וועסט דו רעדן

וועסט ניט שרייַבן

וועסט  לערנען

דו -   אתה

וועט ער קומען

צי וועט ער  רעדן

וועט ניט  שרייַבן

וועט   לערנען

ער -  הוא

וועט  זי  קומען

ווו וועט   זי רעדן

וועט ניט שרייַבן

וועט   לערנען

זי  -  היא

וועט עס קומען

וויפֿל וועט  עס  רעדן

וועט ניט  שרייַבן

וועט   לערנען

עס -  זה

וועט מען קומען

וואָס וועט מען  רעדן

וועט ניט שרייַבן

וועט   לערנען

מען - סתמי

 

ווער וועט רעדן?

 

 

 

וועלן מירקומען

ווען וועלן  מיר רעדן

וועלן ניט שרייַבן

וועלן   לערנען

מיראנחנו

וועט איר קומען

ווי וועט   איר רעדן

וועט  ניט שרייַבן

 וועט   לערנען

איראתם

וועט איר קומען

צי וועט   איר רעדן

וועט  ניט שרייַבן

וועט לערנען

איר - אתן

וועלן זיי  קומען

וויפלֿ וועלן  זיי רעדן

וועלן ניט שרייַבן

וועלן  לערנען

זייהם

וועלן זיי  קומען

ווו וועלן זיי  רעדן

וועלן ניט שרייַבן

וועלן   לערנען

זייהן

 

 

            צורת שלילת הפועל נעגאַטיוו בזמן עתיד :

              צורת שלילת הפועל בזמן עתיד תהא בהוספת המילה "ניט" לאחר פועל העזר העלפֿווערב "וועלן".

             דוגמה : איך וועל ניט שרייַבן . [ אני לא אכתוב ].

 

         צורת משפט שאלה פרעגזאַץ בזמן עתיד

          במשפט שאלה יש להשתמש במילת שאלה.
          לאחר מילת השאלה תהא הטיית הפועל "וועלן" לפי כינוי הגוף
           ואחריו הפועל בצורת מקור.

 

     דוגמה : וואָס וועסט דו שרייַבן ? [ מה אתה תכתוב ? ]

 

 

 

 הפועל :  וועלן 

  

                         וועלן / וועלן

 דער ווערב וועלן + v1 = די קומענדיקע צייַט

הפועל וועלן הוא כאמור פועל עזר בונה עתיד במבנה : 

 

 

 

הטיית וועלן

מבנה הפועל בעתיד

תרגום

גוף ראשון – יחיד

איך וועל

איך וועל לערנען

אני אלמד

גוף שני – יחיד

דו וועסט

דו וועסט קומען

אתה תבוא

גוף שלישי:       ער, זי, עס, מען

זי   וועט

זי וועט רעדן

היא תדבר

משפט שאלה

ווען וועט ער

ווען וועט ער פֿאַרשטיין

מתי הוא יבין

גוף ראשון- רבים

מיר וועלן

מיר וועלן וועלן קומען

אנחנו נרצה לבוא

גוף שני – רבים

איר וועט

איר וועט שרייַבן

אתם תכתבו

גוף שני – רבים

איר וועט

איר וועט שרייַבן

אתן תכתבו

גוף שלישי – רבים

זיי וועלן

זיי וועלן וווינען

הם יגורו

גוף שלישי – רבים

זיי וועלן

זיי וועלן וווינען

הן תגורנה

 

 אבל יש לשים לב כי

דער ווערב "וועלן" הוא מאָדאַלווערב שפרושו לרצות, לחפוץ, והוא מתנהג כפועל.

 

 

וועלן בהטייה - הווה

וועלן בהטיית עתיד

וועלן בהטיית עבר

גוף ראשון – יחיד

איך וויל

איך וועל וועלן

איך האָב געוואָלט

גוף שני – יחיד

דו ווילסט

דו וועסט וועלן

דו האָסט געוואָלט

גוף שלישי:     ער, זי, עס, מען

מען וויל

זי   וועט וועלן

ער האָט געוואָלט

משפט שאלה

ווער וויל

ווען וועט ער וועלן

וויפֿל האָסטו געוואָלט

גוף ראשון- אנחנו

מיר ווילן

מיר וועלן וועלן

מיר האָבן געוואָלט

גוף שני - אתם

איר ווילט

איר וועט וועלן

איר האָט געוואָלט

גוף שני - אתן

איר ווילט

איר וועט וועלן

איר האָט געוואָלט

גוף שלישי - הם

זיי ווילן

זיי וועלן וועלן

זיי האָבן געוואָלט

גוף שלישי - הן

זיי ווילן

זיי וועלן וועלן

זיי האָבן געוואָלט

 

 

  
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

כינוי גוף

וועלן זיך לערנען - ללמוד

 וועלן זיך וואַשן
לרצות להתרחץ

וועלן זיך קעמען - להסתרק

איך -אני

וועל + זיך לערנען

וועל + זיך וועלן וואַשן

וועל + זיך ניט קעמען

דו -את/אתה

וועָסט + זיך לערנען

וועסט + זיך וועלן וואַשן

וועָסט + זיך ניט קעמען

ער -הוא

וועט + זיך לערנען

וועט + זיך וועלן וואַשן

וועָט + זיך ניט קעמען

זי -היא

וועט + זיך לערנען

וועט + זיך וועלן וואַשן

וועט + זיך ניט קעמען

עס -זה

וועט + זיך לערנען

וועָט + זיך וועלן וואַשן

וועט + זיך ניט קעמען

מען – תחליף נושא

וועט + זיך לערנען

וועט + זיך וועלן וואַשן

וועט + זיך ניט קעמען

ווער – מילת שאלה

וועָט + זיך לערנען

וועט + זיך וועלן וואַשן

וועט + זיך ניט קעמען

מיר -אנחנו

וועלן + זיך לערנען

וועלן + זיך וועלן וואַשן

וועלן + זי ךניט קעמען

איר -אתם

וועט + זיך לערנען

וועט + זיך וועלן וואַשן

וועט + זיך ניט קעמען

זיי -הם

וועלן + זיך לערנען

וועלן + זיך וועלן וואַשן

וועלן + זיך ניט קעמען

ווער – מילת שאלה

וועלן + זיך לערנען

וועלן + זיך וועלן וואַשן

וועלן + זיך ניט קעמען

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180376

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0