יצחק (אִיגְנַאצִי) שִׁיפֶּרכתיב יידי: שיפער; Ignacy Schiper;‏ 1884 - 1943) היה היסטוריון מפורסם, מזרחן ופוליטיקאי יהודי-פולני, מן הדמויות הבולטות באינטליגנציה היהודית בפולין שבין מלחמות העולם, חבר הסיים ועסקן ציוני.

שיפר נולד בעיר טרנוב שבגליציה המערבית (אז תחת שליטת האימפריה האוסטרו-הונגרית. למד באוניברסיטאות קרקוב ווינה. סיים את חוק לימודיו בפילוסופיה, וב-1907 זכה בתואר דוקטור למשפטים על עבודתו על מצבם הכלכלי של יהודי פולין בימי הביניים. עד מלחמת העולם הראשונה הרבה שיפר לנדוד בערי גליציה ועיירותיה כמרצה ומסביר מטעם מפלגתו, 'פועלי ציון צ.ס.'. בעקבות חילוקי-דעות עם צמרת מפלגתו עבר שיפר למפלגת הציונים הכלליים, והמשיך למלא תפקידים בולטים בתנועה הציונית ובחיי הציבור בפולין.

יצחק שיפר נחשב בשנות השלושים של המאה העשרים למעמיק שבין ההיסטוריונים היהודים-פולנים חוקרי פולין. מחקריו הרחיקו עד לחיי היהודים בימי הביניים, והוא ניגש אליהם מצויד בשיטות מחקר כלכליות וסוציולוגיות חדישות. עבודת חייו הגדולה אמורה הייתה להיות "תולדות החיים הכלכליים של היהודים", אשר תהווה השלמה והמשך למפעלו של צבי גרץ – אולם השואה קטעה את תוכניותיו. במחקריו ובספריו על התרבות היהודית ביקש שיפר להבליט את שורשיה של הדרישה לאוטונומיה תרבותית עבור יהודי פולין.

בשנות ה-20 כיהן שיפר כחבר הפרלמנט הפולני (הסיים)

ערב מלחמת העולם השנייה התכוון שיפר לעלות לארץ ישראל, אולם המלחמה קטעה את תוכניותיו, והוא עבר עם שאר היהודים לגטו ורשה. בגטו עבד בארכיון היודנראט, והוסיף לכתוב את מחקריו.

בתקופת הגירושים והמרד ביקש שיפר להימלט, אולם נתפס ונשלח למיידנק, שם נרצח ככל הנראה בטבח הגדול של מחנות לובלין בנובמבר 1943. נזכר רבות ברשימותיו של עמנואל רינגלבלום.

על שמו קרויה שכונת שיפר בפתח תקוה (ושם בית ספר יסודי על שמו), וכן רחוב בבאר שבע.

ספריו

 • Dzieje handlu zydowskiego na ziemiach polskich/ Ignacy Schipper. Warszawa: Nakladem Centrali Zwiazku Kupcow W Warszawie, 1937
 • Zydzi W Polsce odrodzonej: dzialalnosc spoleczna, gospodarcza Osiawatowa i kulturalna/ pod redakcja Ignacego Schipera, A. Tartakowera I Alex Hafftki. Warszawa: Nakl. Wydawn. "Zydzi W Polsce Odrodzonej", 1932
 • Zydzy Krulestwa polskeigo W dobie powstaniam listopadowego. Warszawa: F. Hoesick, 1932
 • Samorzad zydowski W Polsce na Przetomie wieku 18 i 19-60 (1764-1831)/ Warszawa, 1931
 • יידישע געשיכטע. באנד 1–4. ורשה: פארלאג "אחיספר", 1930.
 • געשיכטע פון יידישער טעאטער=קונסט און דראמע: פון די עלטסטע צייטן ביז 1750/ יצחק שיפער. ווארשע: קולטור-ליגע, 1923-1928.
 • די קולטור-געשיכטע פון די יידן אין פוילן בעתן מילאלטער/ יצחק שיפער. ווארשע: פארלאג ח. בזשאזא, 1926.
 • תולדות הכלכלה היהודית/ יצחק שיפר. תל אביב: א.י. שטיבל, תרצ"ה-תרצ"ו.
 • Der Anteil der Juden am europaeischen Grosshandel mit dem Orient: (bis zur Begruendung der modernen Kolonialwirtschaft/ Ignaz Schipper. Czernowitz: Buchdruckerei "Gutenberg". 1912
 • Studya nad stosunkami gospodarczymi Zydow w. Polsce podczas Sredniowiecza: praca Nagrodzona pierwsza Nagroda'/ Dr. Ignacy Shipper. Lwow: Nakladem Funduszu Konkursowego Im. Wawelberga, 1911
 • Anfaenge des Kapitalismus bei den abendlaendischen Juden im frueheren Mittelalter: (bis zum Ausgang des XII. Jahrhunderts)/ von Ignaz Shipper. Wien: W. Baumueller K.u.K., Hof- und Universitats-Buchhandler, 1907
 • יצחק שיפר: כתבים נבחרים ודברי הערכה / ערך: שלמה אידלברג, ניו-יורק – ירושלים: עוגן (דפוס התחיה), תשכ"ז.

 לקריאה נוספת

 • ח. דן, "ד"ר יצחק שיפר, חייו ופעלו", הפועל הצעיר לט, 22 (תשכ"ח-1968), 22–24; לט, 23: 22–23.
 • אריה טרטקובר, "חברי ההיסטוריוגרפיה היהודית הכללית (לזכרם של יעקב לשצינסקי ושל יצחק שיפר)", ‫ ברקאי לט, ריח (תשל"א-1971), 4–6.
 • דוד רוזנטל, "דער מארטירער דר’ יצחק שיפער (1884–1943)", ‫ צוזאמען (תשל"ד-1974), 405–414.
 • חנא שמרוק, "ספרו של יצחק שיפר על החסידות בפולין", ‫ צדיקים ואנשי מעשה (תשנ"ד), 13–21.

 קישורים חיצוניים

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 186417

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0